divendres, 22 de setembre del 2023

La possibilitat de dir-ne casa de Marta Orriols

Autor/a: Marta Orriols Balaguer (Sabadell, 1975)

Editorial: Proa

Any de la primera edició: 2023

Llengua original: Català

Gènere: Novel·la contemporània

Número de pàgines: 320


CATALÀ:

Les novel·les anteriors de Marta Orriols em van arribar a l’ànima. Amb "La possibilitat de dir-ne casa", però, he de confessar que no he experimentat la mateixa sensació. Això no significa que no m'hagi agradat el llibre però no ha aconseguit remoure'm de la mateixa manera.

La novel·la ens parla d'un retorn, un tema que ens porta a reflexionar sobre com ens podem sentir estranys a la nostra pròpia casa. Ens fa adonar que, malgrat la nostra absència, la vida continua, mentre que els nostres records queden congelats en el temps. L'obra explora la desubicació i el sentiment de no encaixar.

-Entens el que et vull dir Valentina? Tornar a casa és com travessar un pont entre la que era la teva vida aquí abans de marxar i la persona que ets ara, després de tots aquests anys.

Potser la raó per la qual no he connectat amb la novel·la de la mateixa manera que amb les anteriors és perquè sempre he tingut una clara sensació d'on és el meu lloc i què sento que és casa meva. Per a mi, aquest lloc és Alentorn, i malgrat les meves estades fora, sempre he mantingut aquesta referència. Per això, els meus sentiments no coincideixen del tot amb els de la Valentina, la protagonista.

Tot i això, Orriols segueix excel·lentment amb la seva capacitat de parlar de sentiments, de la solitud i de les relacions humanes, temes que sempre ha tractat amb destresa. Estic segura que moltes persones gaudiran de la lectura d'aquesta novel·la i podran connectar amb les reflexions que planteja.

"La possibilitat de dir-ne casa" és una obra que convida a pensar en què significa realment sentir-nos com a casa i com les nostres arrels amb els llocs i les persones poden influir en aquest sentiment. 

Teniu clar on és casa vostra? 


ESPAÑOL:

Las novelas anteriores de Marta Orriols me llegaron al alma. Con "La possibilitat de dir-ne casa" sin embargo, debo confesar que no he experimentado la misma sensación. Esto no significa que no me haya gustado el libro pero no ha logrado removerme de la misma forma.

La novela nos habla de un regreso, un tema que nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos sentirnos extraños en nuestra propia casa. Nos hace dar cuenta de que, a pesar de nuestra ausencia, la vida sigue, mientras que nuestros recuerdos quedan congelados en el tiempo. La obra explora la desubicación y el sentimiento de no encajar.

- ¿Entiendes lo que quiero decirte Valentina? Volver a casa es como atravesar un puente entre la que era tu vida aquí antes de marcharte y la persona que eres ahora, después de todos estos años.

Quizás la razón por la que no he conectado con la novela de la misma manera que lo había hecho con las anteriores es porque siempre he tenido una clara sensación de dónde está mi lugar y qué siento que es mi casa. Para mí, este sitio es Alentorn, y a pesar de mis estancias fuera, siempre he mantenido esta referencia. Por eso, mis sentimientos no coinciden del todo con los de Valentina, la protagonista.

Sin embargo, Orriols sigue excelentemente con su capacidad de hablar de sentimientos, de la soledad y de las relaciones humanas, temas que siempre ha tratado con destreza. Estoy segura de que muchas personas gozarán de la lectura de esta novela y podrán conectar con las reflexiones que plantea.

"La possibilitat de dir-ne casa" es una obra que invita a pensar en qué significa realmente sentirnos como en casa y cómo nuestras raíces con los lugares y las personas pueden influir en este sentimiento.

¿Tenéis claro dónde está vuestra casa?
Sinopsi:

Una corresponsal torna a Barcelona després de gairebé vint anys a l’estranger. Vol agafar distància d'una regió de món que l'apassiona i la desgasta, d’una professió que voldria exercir d’una altra manera, i també d’una amistat amb una dona més jove que la porta a qüestionar-se els fonaments de la seva intimitat. Un cop tornada al poble on va créixer, retroba la família, els amics i l’home a qui havia estimat. L’espai familiar es converteix en una font de petites revelacions que l’ajudaran a traçar el seu itinerari vital i a reconèixer la necessitat de pertànyer a un lloc i a unes persones.

Marta Orriols és una de les veus literàries més interessants i amb més projecció internacional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada